Back to Data & Privacy

Privacy Policy

In English below the Finnish version


Insta Group Oy

Tietosuojaseloste – Rekrytointi

Insta kunnioittaa yksityisyyttäsi ja henkilökohtaisia tietojasi. Insta noudattaa henkilötietojesi käsittelyssä eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita sekä sovellettavaa henkilötietojasi koskevaa lainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Insta-konserni (myöhemmin Insta)
Sarankulmankatu 20, FI-33901 Tampere
Puhelin: +358 20 771 7111
Tietosuojavastaava: Marita Touru, tietosuoja@insta.fi

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työntekijöiden rekrytointi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen. Instan oikeutettuna etuna on avoimien työpaikkojen täyttäminen.

Rekrytointiprosessin yhteydessä Insta voi pyytää sinulta lupaa soveltuvuusarvion toteuttamiseksi sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

Käsiteltävät henkilötiedot
• nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• työhakemuksessa annetut tiedot, ansioluettelo sekä rekrytointiprosessiin sisältyvät muut tiedot
• työnhakijana toimittamasi suositukset tai suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot
• mahdollisesti toteutetun työnäytteen tai soveltuvuusarvioinnin tulokset

Tehtävän niin edellyttäessä työnhakijasta voidaan tehdä turvallisuusselvitys, huumausainetesti tai tarkistaa luottotiedot.

Henkilötietojen lähteet ja säilytysaika
Henkilötietosi on pääsääntöisesti saatu sinulta itseltäsi joko suoraan tai rekrytointipalvelun kautta.

Jos haettavana olevaan tehtävään liittyy luvallasi tehtävä soveltuvuusarviointi, saamme siihen liittyvän tuloksen arvioinnin palveluntarjoajalta.

Insta voi myös antamasi suostumuksen perusteella pyytää tietojasi ilmoittamiltasi suosittelijoilta. Lisäksi Instan nykyiset työntekijät voivat antaa suosituksia mahdollisista työnhakijoista lisäämällä työnhakijan nimen ja yhteystiedot rekrytointipalveluun.

Henkilötietojasi säilytetään 18 kuukautta viimeisen hakemuksen tai tietojen päivityksen jälkeen, jonka jälkeen henkilötietosi poistetaan.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Insta käyttää rekrytoinnin yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi Instan puolesta sopimuksen ja Instan ohjeiden mukaisesti.

Soveltuvuusarviointien yhteydessä yhteystietosi luovutetaan palveluntarjoajalle.

Instan käyttämässä rekrytointijärjestelmässä hyödynnetään myös Yhdysvalloista tarjottavia palveluita viestien välitykseen, missä yhteydessä työnhakijoiden yhteystietoja siirretään Yhdysvaltoihin tai tietoihin on pääsy Yhdysvalloista. Sivustolla käytetään suostumuksellasi myös kävijäanalytiikkaa, jonka osalta tietojasi (mm. IP-osoite ja tietoja sivuston käytöstä) siirretään Yhdysvaltoihin. Palveluntarjoajat ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja EU:n komission hyväksymien vakiolausekkeiden mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Jos sinulla on Instan käsittelytoimiin liittyviä kysymyksiä, huolenaiheita tai pyyntöjä, voit olla yhteydessä Instan tietosuojavastaavaan sähköpostitse (tietosuoja@insta.fi).

Voit pyytää milloin tahansa Instalta käsiteltävät henkilötietosi. Insta korjaa tai poistaa pyynnöstä mahdolliset puutteelliset, virheelliset tai vanhentuneet henkilötietosi. 

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisena toimivalle tietosuojavaltuutetun toimistolle (www.tietosuoja.fi).


Insta Group Oy

Privacy Statement – Recruitment

Insta respects your privacy and your personal data. Insta adheres to the European data protection principles and applicable data protection legislation when processing your personal data.

Data Controller and Contact Information
Insta Group (later referred to as Insta)
Address: Sarankulmankatu 20, FI-33900 Tampere, Finland
Phone: +358 20 771 7111
Data Protection Officer: Marita Touru, tietosuoja@insta.fi

Purposes and Legal Grounds for the Processing
The purpose of the processing of personal data is the recruitment of employees.

The processing is based on the legitimate interests of the data controller. The legitimate interest of Insta is the fulfilment of open positions at the group.

During the recruitment process Insta may ask for your permission to carry out a candidate evaluation in accordance with the applicable legislation.

Categories of Personal Data
• name, phone number, e-mail address
• information provided in the job application, resume and other data provided during the recruitment process
• possible references and/or the names and contact details of the referees
• the results of a demonstration of skill or candidate evaluation (where applicable)

If the position necessitates, a background check, a drug test or a credit information check can be carried out.

Sources of Personal Data and Storage Period
Your personal data is mainly collected from yourself either directly or through the recruitment service.

If the open position includes a candidate evaluation done with your permission, Insta receives the result of the evaluation from the evaluation service provider.

With your permission, Insta may ask about you from the referees whose contact details you provided. The current employees of Insta may also recommend possible candidates by adding names and contact details to the recruitment service.

Your personal data is stored for 18 months after your most recent application or after you’ve updated the data, after which the data is deleted.

Disclosures and Transfers of Personal Data
Insta uses reliable service providers who process your personal data on behalf of Insta based on an agreement and subject to the instructions of Insta.

Your personal data is disclosed to a service provider in connection with the candidate evaluations.

The recruitment system used by Insta is using services offered from the United States for messaging purposes. The contact details of candidates are transferred to the United States in this context or the data may be accessed from the United States. Based on your separate consent, the recruitment site is using visitor analytics. In this context, your data (IP address and data on site usage) is transferred to the United States. The service providers have committed to processing personal data in accordance with the standard contractual clauses approved by the European Commission.

Rights of the Data Subjects
If you have any questions, concerns or requests regarding the personal data processing at Insta, you can contact the Data Protection Officer of Insta at tietosuoja@insta.fi.

You can at any time request your personal data from Insta. Based on your request, Insta will rectify or delete possible faulty, incorrect or expired personal data.

In some situations, you have the possibility to object to the processing of your personal data or ask that the processing of your personal data is restricted. You also have the right to lodge a complaint to the data protection authority (www.tietosuoja.fi).

Teamtailor

Career site by Teamtailor